Moduły


Webservice - serwer

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.29
  • Połączenie do webservice binarnie lub XML
  • Autoryzacja przez login oraz hasło
  • Obsługa nagłówka HTTP/1.1
  • Moduł posiada plugin integrujący rozwiązania w technologii PHP oraz JEE (plugin umożliwia wystawienie interfejsu do stron internetowych wykonanych indywidualnie np: PrestaShop lub Woocommerce)
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów ewidencyjnych (e-mail, płatności)
  • Import oraz export dokumentów handlowych
  • Import oraz export dokumentów EDI (Elektroniczna wymiana danych)
  • Import oraz export plików
  • Import oraz export stanów magazynowych
  • Fiskalizacja dokumentów handlowych

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Webservice - serwer
screen2
Konfiguracja modułu Webservice - serwer