Moduły


Raks SQL

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.9
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import stanu magazynu
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export zamówień

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Raks SQL
screen2
Konfiguracja modułu Raks SQL
screen3
Konfiguracja modułu Raks SQL
screen4
Konfiguracja modułu Raks SQL
screen5
Konfiguracja modułu Raks SQL