Moduły


PC-Market

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.1
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import stanu magazynu
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export zamówień

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu PC-Market
screen2
Konfiguracja modułu PC-Market
screen3
Konfiguracja modułu PC-Market
screen4
Konfiguracja modułu PC-Market