Moduły


Optimes

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export stanu magazynu
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export zamówień
  • Import oraz export dokumentów magazynowych

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Optimes
screen2
Konfiguracja modułu Optimes