Moduły


MSSQL - trigger

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • baza danych MSSQL

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Podpinanie się do wybranej tabeli oraz jej kolumn z trigger'em na insert, update, delete
  • Przesyłanie informacji o modyfikowanych danych za pomocą webservice

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu mssql trigger
screen2
Konfiguracja modułu mssql trigger
screen3
Konfiguracja modułu mssql trigger
screen4
Konfiguracja modułu mssql trigger