Moduły


Moduł - pamięć podręczna

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.1
  • Obsługa pamięci podręcznej oraz kolejki (FIFO)
  • Przechowywanie kopii zapasowej
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów handlowych

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu pamięć podręczna
screen2
Konfiguracja modułu pamięć podręczna