Moduły


motoFirma

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import stanu magazynu
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export zamówień

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu motoFirma
screen2
Konfiguracja modułu motoFirma
screen3
Konfiguracja modułu motoFirma
screen4
Konfiguracja modułu motoFirma
screen5
Konfiguracja modułu motoFirma