Moduły


Moduł - mapujący

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.5
  • Mapowanie danych pomiędzy towarami, kontrahentami, dokumentami oraz plikami
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów handlowych
  • Import oraz export plików

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu mapującego
screen2
Konfiguracja modułu mapującego
screen3
Konfiguracja modułu mapującego
screen4
Konfiguracja modułu mapującego
screen5
Konfiguracja modułu mapującego