Moduły


LoMag

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import stanu magazynu
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export zamówień
  • Import oraz export faktur

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu LoMag
screen2
Konfiguracja modułu LoMag
screen3
Konfiguracja modułu LoMag
screen4
Konfiguracja modułu LoMag