Moduły


KS-APW

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import towarów
  • Import stanu magazynu
  • Import kontrahentów
  • Import dokumentów handlowych

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu KS-APW
screen2
Konfiguracja modułu KS-APW