Moduły


Insert NEXO - Sfera

Wymagania:

  • system Windows
  • zainstalowany framework .NET (minimum 4.6)
  • InsERT NEXO (zainstalowany dodatek Sfera)

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Import oraz export towarów
  • Import stanu magazynu
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów handlowych

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Insert NEXO - Sfera
screen2
Konfiguracja modułu Insert NEXO - Sfera
screen3
Konfiguracja modułu Insert NEXO - Sfera
screen4
Konfiguracja modułu Insert NEXO - Sfera
screen5
Konfiguracja modułu Insert NEXO - Sfera