Moduły


Insert GT - Sfera

Wymagania:

  • system Windows
  • zainstalowany framework .NET (minimum 2.0)
  • InsERT GT (zainstalowany dodatek Sfera)

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.3
  • Import oraz export towarów
  • Import stanu magazynu
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów ewidencyjnych
  • Import oraz export dokumentów handlowych

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Insert GT - Sfera