Moduły


Gastro

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.2
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów handlowych


Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Gastro
screen2
Konfiguracja modułu Gastro