Moduły


Pliki - XML

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.2
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Współpracuje z modułem Pliki - FTP
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów handlowych

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Pliki - XML
screen2
Konfiguracja modułu Pliki - XML
screen2
Konfiguracja modułu Pliki - XML