Moduły


Corax

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import stanu magazynu
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export zamówień
  • Import oraz export dokumentów magazynowych

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Corax
screen2
Konfiguracja modułu Corax
screen3
Konfiguracja modułu Corax
screen4
Konfiguracja modułu Corax
screen5
Konfiguracja modułu Corax
screen6
Konfiguracja modułu Corax