Moduły


Amazon MWS

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.1
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import towarów
  • Import kontrahentów
  • Import zamówień

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Amazon MWS
screen2
Konfiguracja modułu Amazon MWS
screen3
Konfiguracja modułu Amazon MWS
screen4
Konfiguracja modułu Amazon MWS